Jantien Jongsma (3)

 Na haar 'Plattegrond van middelbare leef­tijd' - waarbij uit het stratenplan van een stad getekende gebou­wen oprijzen, compleet met bewoners en interieurs - komt Jantien Jongsma nu in Belvedère in Heerenveen met een kroniek van haar leven.

 Weer is de vorm die van stratenplannen, die steden weergeven tegelijk met hoe men er leeft. Als was het een ver­bete­rde Google earth kijk je overal naar binnen en ziet in een Amsterdams huis iemand brood smeren terwijl Jantien buiten dronken van haar fiets valt. In vijf reuzentekeningen van twee bij twee, strak van com­positie, vol geestige en pijnlijke détails wandelt ze door haar eigen wereld­geschiedenis, die begon in Har­lingen en nu in Amster­dam is aan­gekomen.

 Haar manier van werken kwam voort uit een Mid­deleeuwse werel­dka­art, de Mappa Mundi die ze zag in het Victoria and Albert Muse­um in Londen. Iets tussen topografie en his­torische ver­tel­ling in, vol getekende vel­dslagen en vorsten. Zo krijgt de echtsch­eiding van haar ouders de vorm van 'De slag in Harlin­gen'. Later meer.  

Vrijdag na 22.00 maken we een rondgang langs haar werk in de Avonden. 

Tags: 
het gesprek in Belvedère