Rome na Rome (3)

 Vanmiddag met van Peter van der Coelen door het Rome van 1532- 1537 gewandeld. Zoveel taferelen als Maarten van Heemskerck in z'n doeken of panelen deed!

 Antieke kunst verzamelende kardinalen kijken toe hoe een Jupiter­beeld wordt op­getakeld. Een boetprediker, een flagellant, Ku Klux Klanac­htige pijdragers. Overal brokstukken van beelden en tempels. Olym­pische goden, die soms de toeschouwer van terzijde aankijken. Alsof ze zelf niet goed begrijpen waarin ze terecht zijn gekomen.

Het moet de boerenzoon uit Haarlem af en toe geduizeld hebben hier. Hij bleef maar schilderen en tekenen. Liet Christendom, mythologie en actualiteit lustig over elkaar buitelen. Kijk, een optocht van Bacchanten, die laten zien hoe je kunt zuipen en pissen tegelijk, of kotsen. Onze eerste kunstcriticus Carel van Mander schreef 'Een bac­chanaal of Bacchusfeest (...) zeer 'morbido' of mollig van naakten, en vol van het dartele getui­mel dat de heidenen bij zulke feesten bedreven'.

Natuurlijk, het waren heidenen. Bijna vergeten.

de wandeling door Rome met Peter van der Coelen