Wereldhoofdstad (2)

 Vanmiddag met Arnold Mosselman onze beklimming van de Mussen­berg voorbereid. Het beoogde centrum van de Wereldhoofdstad van het Internationalisme, bedacht door Eijkman en Horrix in 1905.

 En ontworpen in een theosofische achthoek door medetheosoof K.P.C.de Bazel. De Theosofie, die het beste van de wereldgods­diensten in zich verenigt.

 Bovenop de Mussenberg kwam een Vredes­tem­pel. Met uitzicht op zee en van alle kanten goed zicht­baar. Daaromheen strekte de Wereldhoofdstad zich uit vanaf de Huber­tusheuvel bij de Witte Brug tot ten noordoosten van Meijendel. De Mussenberg leek ideaal. Onderaan reed al de eerste elektrische spoorweg van Nederland - het Hofpleintreintje van Scheveningen naar Rotter­dam, waar de delegaties aan boord van de schepen konden.

 Uomo universale Eijkman, runde ook een ‘Physiatrische Inrichting’, (de luxueuze privékliniek ‘Natura Sanat’) waar hij o.a. de natuurgeneeskunde bedreef. Hij wilde het begrip tussen de volkeren op een medisch gefundeerde manier bevorderen. Schone Kunsten, Pedagogie, Hygiëne en Economie zouden samengaan in de academies, te bouwen rond het toekomstige Vredespal­eis. Plus een proefstad voor arbeiders die leefden volgens zijn inzichten. Bij de Wittebrug dacht hij een theater waar voortdurend opera's van Wagner werden uitgevoerd

 Waarom Den Haag? Er woonden rustige mensen, ver van de maalstroom van de wereldpolitiek, anders dan de licht ontvlambare bewoners van Parijs en Brussel. Omdat ze een obscure taal spraken, kon het Esperanto als omgangstaal worden geïntroduceerd.