W.G.Sebald: het laatste college (2)

 Bij het bespreken van het ingeleverde werk ging Sebald anekdotisch en associatief te werk. Hij was meer de verteller dan de technicus. Zijn droeve oogopslag bracht je in de verleiding hem te vereenzelvigen met de melancholieke vertellers uit zijn boeken, maar daarbij was er ook een wellevende vriendelijkheid en een dwars gevoel voor humor.Drie dagen na het laatste college stierf hij.

* 'Tekenende details' verlevendigen situaties die anders plat zouden blijven. Wat je nodig hebt is intense, genadeloze observatie.
* Eigenaardigheden zijn interessant.
* Karakters hebben details nodig waarmee ze zich in je geest kunnen nestelen.

* Het is goed om niet uitgesproken, niet herkende pathologie in je verhalen te hebben. De provincie is vol van niet uitgesproken pathologie. Anders dan in de stad worden geestelijke aandoeningen daar niet herkend.
* Niets wat je verzint zal de haren zo te berge doen rijzen als wat de mensen je vertellen.
* Luister naar niemand. Ook niet naar mij. Dat is fataal.

 

Tags: