Cataloxit

 Zou Catalonië beter af zijn zonder Spanje? Miljoenen Catalanen vragen zich geen seconde af of hun provincie als zelfstandige natie kan toetreden tot de EU, wat economisch gezien toch echt nodig zou zijn. De Engelsen tasten met hun Brexit vastberaden in het duister.

 Ieder dorp zijn eigen president? Democratie blijft kwetsbaar. Voor nationalisme en demagogie. Hitler werd met meerderheid van stemmen gekozen.

 Alexis de Tocqeville was in 'De la democratie en Amerique' (1835) weliswaar een voorstander, maar voorspelde de onderschikking van het oordeel van wijzen aan de vooroordelen van onwetenden en de tirannie van de meerderheid.

 Wie daar ook tot president gekozen werd, nooit de intelligentste Amerikaan. Omdat de meerderheid nu eenmaal niet zo intelligent was.

 De Founding Fathers hadden dat voor­zien en vernuftige checks and balances ingebouwd. Die in de dagen van Trump goed van pas komen.