Charlotte Salomon

 Hoe vertel je je levensverhaal in tekst en tekeningen op - onhoorbare - muziek? In haar 'Leven? of Theater' doet Charlotte Salomon (1917-1943, Auschwitz) het, zo zwaar als het was, luchtig, langs de neus weg.

 In het Joods Historisch hangt het uitgestald, in boekvorm is het te krijgen. Verbazingwekkend zijn haar manieren om tekst en beeld tot een geheel te smeden, zoals in Middeleeuwse prenten met tekstlinten al gebeurt en daarna bleef gebeuren tot in de strips met balloons van nu.

 Salomon kan tekenen, ze kan ook schrijven. En dat op een heel filmische manier. Waarbij haar bizarre levensgeschiedenis - zelfmoorden in de familie - het scenario wordt van een verhaal waar alles in zit, van een gecompliceerde liefdesgeschiedenis tot slapstick, geschiedschrijving en literatuur. Leven wordt bij haar theater.

 'Leven of Theater?'. bestaande uit het Programmaboekje, het Voorspel, het Hoofddeel en de Epiloog krijgt de vorm van een complete voorstelling. 

 'Verstripte literatuur' zinkt erbij in het niet. Vorm en inhoud zijn een. 'Aus einem Guss' ontstaan.