De Brownse beweging

 Is de titel van de grote bouwplaats constructie in Beelden aan Zee. Een steiger in verwarring, waarbinnen verroeste stalen buizen de arbeiderslichamen doorboren.

 Op de achtergrond wordt het oude Beijing gesloopt. De bouw van het nieuwe is voor menige arbeider dodelijk. Zhang Dali tekent zijn silhouet op oude muren of hakt er gaten in, in de vorm van zijn kop. Ook te zien in Beelden aan Zee. 

 Wat gebeurt hier? Hij haalt de botanicus Robert Brown aan, die in 1827 de beweging probeerde te omschrijven van kringelende rook.

 Sindsdien heet dat in de natuurkunde de 'Brownse Beweging'.  

 Vol tegenstrijdigheid.

 't Is waar, China wordt vernieuwd en de arbeiders hebben werk. Zolang het duurt. Maar er wordt een cultuur vernietigd - een paar 'hutongs' blijven hooguit voor het toerisme gespaard - en er vallen doden in de bouw.

 De rook kringelt, daar lijkt toch een zekere logica in te schuilen. Maar welke?

 En dat alles terwijl in de oude communistische ideologie toch de arbeider de heilige heette te zijn.

 Zhang laat de gewone man zien als tragische held. Vaak vergezeld van vogels, als zijn zielsgenoten.

 Hij werd menigmaal opgepakt en verhoord.

 ps. Henk Beentje voegt aan de door mij geciteerde Museuminformatie toe: '...maar Robert Brown keek naar pollenkorrels, onder zn microscoop in 1827. In lege ruimtes in het pollen zaten kleine deeltjes, die nogal 'random' bewogen. Einstein vond dat dit door botsingen met watermoleculen kwam - denk aan botsautootjes op de kermis - en zo leidde Brownse beweging tot het bewijs van het bestaan van atomen en moleculen.'