De maan Europa

 Migranten zijn buitenaardse wezens. Van welke planeet is niet duidelijk. Jupiter heeft vele manen. Een van de grootste heet Europa.

 Onder de Syriërs uit Homs blijkt een keurig als een der onzen uitziende jongeman die aan de grens wordt doodgeschoten toch een alien. Deze Aryan blijkt de zwaartekracht te kunnen opheffen, te kunnen vliegen, is een engel. Hij staat op uit de dood. De eerste keer zie je dat als zijn bloeddruppels als in een ruimteschip rode balletjes vormen die om hem heen zweven.

 Zo ontstaat een variant van het Christus-verhaal. Immers, deze engel weet niet dat hij een engel is, hij begri­jpt niet wat hem overk­omt.

 En hij is net zo bang als iedereen. Hij is geen Superman, al zweeft hij soms boven de stad. Een boodsch­ap heeft hij ook al niet, of het moest zijn dat we 'meer naar boven moeten kijken'. Hij zoekt alleen zijn meegevluchte vader.

 De boodschap is verder dat Hongarije door en door corrupt is en alles inzet om migranten te weren, die natuurlijk criminelen zijn. Maar een en­keling is van goede wil. Dokter Stern, die hem heeft zien vliegen.

 'Jupiters moon' is een rare film, zwevend tussen strip, slapstick, sociale kritiek en religie.