De zaak Maurits-Oldebarnevelt

 In Engeland zou er allang een ijzingwekkende kostuumserie van gemaakt zijn. De controverse Maurits-Oldebarnevelt, de politi­cus tegenover de commandant. De preciesen tegenover de rek­kelijken. Met als einde de executie, Nu heeft Wilfried Uitterhoeve het boek geschreven dat het scenario zo zou kunnen leveren.

 Tijdens het twaalfjarig bestand brandt het conflict los. Maurits ging zijn opponent en enkele van zijn medestanders op het Binnenhof gevangen zetten. De scenarist kan  het verslag van Oldebarnevelts dienaar Jan Francken gebruiken: 'Daar bij de brug ter hoogte van de twee pilaren, kwam Mathieu de Corps, de Franse opperkamerheer van prins Maurits van Oranje naar de koets toe. Hij vroeg of mijn heer boven bij Zijne Excellentie geliefde te komen, waarop mijn heer uitstapte en zei: 'Jan, wacht hier even, je moet me zo de trap op helpen als ik naar de Prins ga,'

 De oude Oldebarnevelt liep met zijn 'stokske'.

 Nadat hij zijn tas en papieren in de kamer van de Staten van Holland had neergezet, heb ik mijn heer bij de arm naar boven geleid, tot aan de kamer ofwel salon waar hij gewoonlijk zijn besprekingen met Zijn Exc. had. (...) Ik hoorde de Prins zeer ontstemd spreken.'

 Jan Francken wordt dan naar een kamertje geleid waar hij onder bewaking moet wachten. En dat omschreven wordt als 'de nachtegalenkamer', waar Maurits, zoals heel Den Haag wist, zijn vrouwen-voor-een-nacht placht te ontvangen. Oldebarnevelt zit gevangen. Hij krijgt maar een bediende mee en zegt 'Dan zal ik Jan bij me houden, die is gewend mij te dienen.' De gevangenschap zal nog maanden duren tot de executie. 

De zaak Oldebarnevelt: Val, proces en executie v an Wilfried Uitterhoeve, uitg. Vantilt.  

Tags: