Donbass

 Toen de MH17 werd neergeschoten, wat gebeurde er toen op de grond? Nog niet eerder werd me zo duidelijk waar die BUK-raket uit voortkwam.

 We zijn in de Donbass, aan de rand van Oekraïne waar pro-Russische ministaat­jes zich hebben losgemaakt van de Oekraïne. Daarvandaan werd de Buk afgeschoten en de MH17 omlaag gehaald. Maar door wie?

 Filmer Sergej Losnitsa laat in scenes zien hoe oorlog op kleine schaal toegaat. In het staatje Novorossia komt oorlog in de buurt van slapstick. In zo'n op de volkswil gebouwde natie mag alles wat je humeur je in geeft. Inclusief eindeloze checkpoints en controles.

 Een krijgsgevangene wordt aan een lan­taarnpaal gebonden, midden op straat in een stad waar de mensen op de bus staan te wachten. Voorbijgangers lopen door, ze zijn eraan gewend. Alles in naam van het volk, het vader­land. Verhoren waarbij bij voorbaat vast staat wie deugt en wie niet.

 Populisme tot het uiterste. Volksbedrog inbegrepen. Je kunt ze wijsmaken dat de vijand hun voedsel heeft gepikt door wat koelkasten vol worst neer te zetten. Er ontstaan Breugeliaanse massascenes.

 Tenslotte eindigt de film zoals hij begon, met een voorstelling die nu opeens werkelijkheid wordt als de acteurs worden neergemaaid. Waarna ze worden afgevoerd met ambulances.