Graflegging

 Denkelijk is dit notenhouten beeld (1470-1480) uit Boymans nu niet te bekijken. Er wordt gebouwd. Het stamt (2014) uit de Rotterdamse collectie Schouf­our-Martin. Precies uit de tijd dat voor de kerken en kloosters de mooiste Bijbelse - of uit de volkstraditie afkomstige - voorstellingen ontstonden.

 Wat gebeurt hier? Dit is een zg. passieretabel. Maria Magdalena houdt de hand van de dode Christus vast, die in zijn sarcofaag wordt neergelaten. In het midden daarachter staat zijn moeder, Maria, in tranen, die zijn linkerarm omhoog houdt. Ze wordt ondersteund door de jonge Johannes, rechts. Naast hem staan de twee andere Maria's die in de Bijbel genoemd worden, net als de twee dragers, Jozef van Arimathea en Nicodemus.

 Over de herkomst weten we weinig. Er zijn sporen van insectenvraat: afgebroken delen van de rand van de grond; achterzijde gescheurd; polychromie gesleten, beschadigd en vuil.

 Deze beeldengroep komt uit Brussel. De afzonderlijke gezichten, heel de rolverdeling komt in het notenhout heel verfijnd over, zodat ieders rol in het drama volstrekt overtuigt, zo anders dan in veel latere schilder en beeldhouwkunst. Zodat je al kijkend je gaat verdiepen, niet alleen in de karakters, maar ook in de persoon van de beeldhouwer. Hij kon zich kennelijk diep inleven in al zijn personages.

 Had hun verhaal hem overtuigd? Ik weet wel zeker van wel. 

 Later is dat zo anders.

.