Guépin

 Ik belde mijn vriend Jan Pieter Guépin. De telefoon ging over in zijn voorkamertje aan de Stadionweg, waar hij bezig was aan zijn magnum opus 'De drie bedriegers’. 'Stoor ik je?' ' O nee, ik was me aan het verheugen.'

 Typerend antwoord.

 'Dan stoorde ik je dus wel.'  Waarna hij me uitlegde dat in zijn wereld storen niet mogelijk was. We spraken af dat ik langs zou komen. 'Mooi, dan kan ik me daar op verheugen.'

 De drie bedriegers waren Mozes, Jezus en Mohammed, stichters van de drie monotheïstische godsdiensten die de wereld te gronde zullen richten.  Eenvoudig omdat ze alledrie gelijk hebben.

 Het boek werd voltooid en Jan Pieter stierf, na verkenningen naar Zuid-Italië in zijn driewielige Morgan, naar de woonplaatsen van keizer Frede­rik II. Die zowel met Christenen als met Mohammedanen on speaking terms was.

 Zijn boek is nog te koop. Zijn redacteur Jan Kuijper wierp het voltooide boek in zijn nog open kist op Westerveld.