Helden

 Helden zijn zeldzaam. Maar soms. Mijn eerste held was meneer De Vries. Hij kwam ons tweemaal per week tekenles geven aan de Haagse Zonnebloemschool. Maar wat iedereen al doorverteld had: hij leed aan een haarziekte.

 Er groeide wel wat haar op zijn hoofd, maar alleen in verspreide plukken op sommige plaatsen. Daaromheen was schedel kaal. Zijn eerste tekenles was onvergetelijk.

 Ik ben meneer De Vries, ik kom jullie twee keer in de week tekenles geven. En jullie eerste opdracht is deze: Teken een portret van mij. Hij deelde grijsbruin tekenpapier uit en kleurpotloden. Ik heb het portret nog vele jaren bewaard.

 De tweede held was meneer Balster, die zijn eerste les begon met 'Dictee!'. Hij zette zijn stoel op zijn tafel, ging er op zitten, nam de globe onder zijn rechterarm en de aanwijsstok in de linker.

 'Ziehier, het toonbeeld der wijsheid.'

 Als iemand afkeek kreeg hij een tikje met de stok.