Het manifest van Saskia de Jong (1)

 Het heet 'Geheimhouding van het gepasseerde: een oproep tot zwijgen'.

 Een innerlijke strijdigheid. Hoe kun je oproepen tot zwij­gen zonder kabaal te maken? Daarover gaat dit pamflet van de dichteres van Zoekt vaas (2004), Resistent (2006) en De Deugende Cirkel (2010) in 156 exemplaren uitgegeven door Druksel in Gentbrugge. Het lijkt een antwoord op het agressieve Futuristisch Manif­est van Marinetti (190­9), dat ook is bijgevoegd en waarin oorlog, de machines  en de snelheid werden bezongen. Nu Saskia's dubbelzinnig weerwoord. Er zijn twee stemmen. De tekst en een 'koor' dat antwoordt.

'jullie weigeren de welwillende stilstand,

bedaarde slaap, het stijve voetje voor voetje,

de antisalto mortale'

koor: 'dood door verveling..'

'de aai en het handen schudden te beschimpen'

koor: 'jullie, ja jullie. publieksparticipatie..'

'jullie zeggen min of meer luchthartig

dat de eenvoud van het paradijs

ontsierd is door een oude laagheid:

die van de traagheid'

koor: 'o gottegottegottegot..'

'een Canta, het chassis

dakrail, carosserie,

spoiler, claxon, motorkap,

dashboard, bumper, kanteldak etc. 

 

De Canta, ziedaar onze gemotoriseerde toekomst, beste Marinetti.

vrijdag 26 oktober om 21.30 in de Avonden meer..