Huwelijksvoorbereidingen op het platteland

 Is een onaf verhaal van Kafka (1907-1909). In twee versies. Kennelijk verwierp hij beide. Het onaffe is het onderwerp. De hoofdfiguur maakt wel aanstalten op reis te gaan, maar komt nooit aan, zeker niet bij voor­bereidingen tot een bruiloft, de zijne waarschijnlijk. Maar dat zullen we nooit weten.

 'Toen Eduard Raban, door de gang komend, in de deuropening stapte zag hij dat het regende. Het regende een beetje.

 Op het trottoir direct voor hem gingen veel mensen op verschil­lende manieren voorbij. Soms stapte iemand naar voren en stak de rails over. Een klein meisje hield in haar gestrekte handen een vermoeid hondje. Twee heren deden elkaar mededelingen. De ene hield zijn handen met binnenste vlak naar boven en bewoog ze gelijkmatig, alsof hij een last zwevend hield. Dan zag men een dame van wie de hoed zwaar beladen was met banden, gespen en bloemen. Er snelde een jongmens met een dunne stok voorover, de linkerhand, als was hij verlamd, plat tegen de borst. Af en toe kwamen mannen, die rookten en kleine, rechtopgaande, gestrekte wolken voor zich uit droegen Drie heren - twee droegen lichte overjassen over hun gebogen onderarm - gingen vaak van de huismuren naar de rand van het trottoir vooruit, bekeken wat zich daar afspeelde en trokken zich dan sprekend weer terug.

 Door de openingen tussen de voorbijgangers zag je de regelmatig gevoegde stenen van de trambaan. Daar werden wagens met elegante hoge wielen door paarden met gestrekte halzen getrokken.' 

 ps1. In halfslaap in bed droomt hij in de eerste versie al dat hij veranderd is in een grote kever.

 ps2 Op het platteland verwacht 'men' hem. Maar kan hij deel uitmaken van 'men'?