J.J.L.ten Kate

Het was Johnny van Doorn die de door de tachtigers bespotte dichter-dominee J.J.L.ten Kate weer tot leven wekte met zijn citaat ’Naar buiten jongmensch’. Hier is de context, zij het niet volledig. Uit zijn epos 'Naar buiten': 

 'Gekerkerd in de Stad, verwelkte ik in haar muren,

Gelijk een bloesem tusschen steen:

In nachten zonder slaap, in doorgebeuzelde uren,

In rook, rumoer en ijdelheen!

De Stad! dor kerkhof, waar zich levenden begraven

In 't graf der Luiheid, Lust of Smart,

Voor eigen drifters zich verneedrend tot heur slavers ,

Of wonden slaande in eigen hart;

De Stad! onstuimig meir, wiens rustloos golfgewemel

Dooreen woelt, hoist, zich-zelf verslindt,

Waar schipbreuk woont en vreeze, en 't starlicht van Gods

Geen spiegel voor zijn stralen vindt!

Hoed mij voor Haat en voor Verachting: laat mij 't goede In 't kwaad, het licht in 't donker zien!'

(1842