Karin van Pinxteren (2)

 'Easy to love but hard to live with' heet deze omhelzing van een geel ellips, die voorkomt in een filmpje waarin de ellips zich in de omhelzing ook nog opblaast als een ballon.

 De ellipsenrij is het logo van Karin van Pinxteren. In haar installaties, performances, foto's, film, sculpturen, schilderijen, teksten kan hij ook een opening zijn, een portretlijst waaruit 'de ander' tevoorschijn komt. De ellips als gat naar een andere wereld.

Voorwerp en gat. Soms krijgt het verlangen naar de ander de vorm van een hofdans, een ritueel. Alles in het besef dat het onmogelijk is samen te vallen met die ander, maar dat het toch iets oplevert, namelijk nog méér verlangen. 

'Court dance II and a soft spot for proposal' nodigt je uit op een rode stip te gaan staan tegenover een aantal witte ovalen op de muur, die er als lege tekstballoons uitzien. Dan kan de rituele dans beginnen die wij communicatie noemen. Het heeft z'n komische kanten.