Koningin

 Vanmiddag in de Javastraat, herinnerde ik me een Haagse verschijning: de flanerende dame die zich kleedde en gedroeg als Wilhel­mina.

 Ze wuifde vriendelijk naar passan­ten, die haar spel meespeelden en de hoofden bogen. Heren lichtten de hoed. 'De koningin' was een bekendheid. Ook op Facebook bleek ze vandaag bekend. In Voorburg flaneerde een 'Wilhe­lmina', die de poederdot werd genoemd om de dikke laag rouge op haar wangen.

 Was de Voorburgse dezelfde als de Wilhelmina van de Javas­traat? De schim kreeg binnen een halve dag een naam. De 'koningin' heette Anna Maria Petronella van der Lubbe, geboren in 1899 in Voorburg en dochter van vermogende ouders. Regelmatig reed ze in haar koetsje door Voorburg. Een mooi meisje, met talent. Ze zong, speelde piano en gaf concerten in binnen‑ en buitenland. Na de oorlog en twee mislukte huwelijken raakte ze de draad kwijt, ging zich eigenaardig kleden en opmaken. Fietste door de stad met haar hondje 'Taxi' - dat ze ook opmaakte - achterop in een mandje. Altijd had ze een parasol bij zich, soms ook een zweepje. En ze was gevleid als men voor haar boog en 'majesteit' zei.

 Tenslotte werd ze opgenomen. In 1987 overleed ze. In 2011 is er een mooie documentaire over haar gemaakt voor TV-West. Er schijnt een musical in voorbereiding te zijn. Maar, denk ik nu, had ze niet beter een schim kunnen blijven, flanerend met een hondje op het zonnig trottoir van de Javastraat, wuivend?

 Met dank aan veel Hagenaars en Voorburgers!