Kort

 Hans Christian Andersen schreef het kortste sprookje. Zo herinner ik het me, maar ik kan het nergens meer vinden. Of verzin ik dit? Het ging zo:

'Hompe dompe viel van de trap.

Maar hij mocht toch met de prinses trouwen.'

Korter kan niet. En alles zit er in. Het is het sprookje der sprookjes. Maar waar in Andersens werk is het te vinden?

 Het kortste verhaal van Franz Kafka is makkelijk vindbaar. Het staat in zijn eerste bundel 'Betrachtung' (1922). Hier de oude vertaling van Nini Brunt:

'Het was heel vroeg in de morgen, de staten schoon en leeg, ik ging naar het station. Toen ik een torenklok met mijn horloge vergeleek, zag ik dat het al veel later was dan ik gedacht had, ik moest mij erg haasten; door de schrik over deze ontdekking was ik niet zeker meer van de weg, ik was in deze stad nog niet zo goed thuis. Gelukkig was er een agent in de buurt; ik liep naar hem toe en vroeg hem ademloos naar de weg. Hij glimlachte en zei: 'Van mij wilt u de weg weten?'

'Ja,' zei ik, 'omdat ik hem niet zelf vinden kan.'      

'Geef het op, geef het op,' zei hij en keerde zich met een grote zwaai om, zoals mensen die met hun lachen alleen willen zijn.

Ook hier doet de kortheid zijn werk. Alsof kort schrijven een verborgen waarheid onthult.