Maria van Gelre

 Hoe een Frans adellijk meisje vanuit de hoogste Parijse kringen ‑ ze was van 1396 tot 1405 hofdame - in Gelderland belandde door haar huwelijk met Reinald IV, hertog van Gelre.

 Maria van Gelre, over wie nu een tentoonstelling in aantocht is (oktober in het Valkhof). Kunstschrift maakte alvast een themanummer over haar dat net uit is.

 Het Gelderse hof had geen vaste verblijfplaats, verbleef nu eens in Nijmegen, dan weer in Zutphen of op kasteel Roosendael (later bekend van de bedriegertjes). Interessant is hoe dat toeging. Er zijn overblijfselen. Zoals een lap kostbare stof van een van haar elegante en dure gewaden, die ze aan de kerk schonk en die bewaard bleef als bisschopskazuifel.

 Verder een raadselachtige haarkam. En zelfs het deksel van spiegeldoosje (een poeder­doos?) waarop in ivoor staat afgebeeld hoe een vrouw van haar geliefde zo'n prachtig bewerkte kam cadeau krijgt, met aan de ene kant een fijn gedeelte en aan de andere kant grovere tanden. Zo'n kam is er ook, er staat een hele hofhouding op uitgesneden. Ook zijn er wandtapijten, sieraden en zo door. Kortom, Maria bracht Parijs naar Gelderland en had een stevige greep op het Gelderse hof.

 Zo kwam de dure Parijse verfijning in Gelderland terecht.

 Andersom waren er in de zelfde tijd de gebroeders Van Limburg die naar Frankrijk trokken om hun beroemde Riches Heures-boeken te maken.