Omhoog

 Benedenaan het heiligdom van Vicoforte in Piemonte vroeg ik een monnik of hij wist hoe het mogelijk was dat de autoweg van beneden, ooit aangelegd om hele parochies omhoog te voeren en kortgeleden weer hersteld, in zo'n kaarsrechte lijn was aangelegd?

 Met een halte halverwege bij het ziekenhuis. Hij hield een helder betoog over zichtlijnen. Hier ontmoetten de 19de en de 20ste eeuw elkaar. We liepen naar het Belvedère parkje onder de alleenstaande klokketoren. Daar legde hij uit dat Jezuïeten in 1850 afstandsmetingen hadden gedaan, met als ijkpunten vier klokkentorens in de buurt, die hij ook aanwees.

Een moeder en twee kleine meisjes deden ingewikkelde spellet­jes met hun springtouw om ons heen, maar ik kon ze niet uit­leggen wat we aan het doen waren.

Daarna begon ik een onderzoek naar de werking van de nabije funiculare, die op waterkracht liep, met water aangevoerd door

de nabije beek. 

Eenmaal in het benedenstadje bleek de Maria op vernieuwde toegang vers geschilderd en lang niet gek. Rudy Kousbroek zou verrukt zijn geweest over de combinatie van de eeuwen hier. Waterkracht, schilderkunst en geloof. Een applausje van Leonardo.