Onderwijs

 Waar is onderwijs goed voor? Niet zozeer om iets te leren, al zal een leerling vaak tegen wil en dank wat oppikken. Niet dat wat de bedoeling van de leraar was.

 Wat ik in die klaslokalen deed was het bestuderen van het gedrag van vol­wassen mannen en vrouwen. Uren lang. Hoe Jan van Gelder met het uiteinde van elke Lexington sigaret op zijn tafelblad tikte voor hij hem opstak. Hoe Ph. Borleffs, als tijdens het laatste uur zijn vrouw in hun rode 2CV het schoolplein kwam opgereden om hem af te halen altijd zei 'ah, daar is m'n eend'.

 Wie waren deze mensen? Laatst ben ik nog de Bentinckstraat in gereden en heb het adres van geschiedenisleraar G.J.de Voogd opgezocht. Hij moest al jaren gestorven zijn maar zijn geëmailleerde naamplaatje zat nog - schuin - aan de deurpost. Met verroeste schroefjes. 

 De Voogd werd een grap door zijn hypercorrecte uitspraak van de namen van Lenin en Stalin. Hij zei 'Ljennien', waarna de klas aankwam met 'Stjaaljien'. En eens rukte hij een brutaal vlechtenmeisje uit haar bank, rood aanlopend, met de kreet 'misselijk kind'. In vakkringen stond hij bekend als een van de auteurs van het leerboek 'Novem, wereld in wording'.

 De vader van Ischa, ook leraar, schreef een concurrerend leerboek dat hij in eigen beheer liet drukken en onverkocht in stapels op zolder lag. En Ischa treiterde Jaap Meijer met steeds het getal 'negen' in de tafelconversatie te vervlechten. 

 De Voogd heeft Willem Brakman nog avondles gegeven. Die hem vereerde.