Saba

 Ida Does bericht:

 'Stel je voor.. de mensen van het eiland Saba (1500 in­woners), hebben altijd geleefd zonder straat­namen en huis­nummers.. maar sinds ze een speciale gemeente binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn geworden (net als Bonaire en St.Eustatius).. raad eens: wil de Nederlandse regering straa­tnamen en huisnummers invoeren op Saba.. en raad nogeens.. dat bevalt de Sabanen niet.. ze willen hun manier van lev­en niet veranderen.. ze willen geen nummers op hun lieflij­ke huizen..'  

Tags: