Sigaret in bad

 'Sigaretten in bed' is de titel van een gedicht van de Braziliaanse, in Berlijn wonende dichter Ricardo Domeneck, opgenomen in 'Het verzamelde lichaam'.. In het zesde deel wordt het bed een bad, als volgt:

 'Ik rook in bad/ maar vergat de asbak/ in de kamer, en ik/ klop de as af in het eigenste/ water, bedenkend/ dat het eenvoudig/ en gepast is,

alsof ik aan het baden/ was in het water/ van de Ganges/ en de verbrande resten/ van de doden voorbijstroomden,

ik daal deze rivier af/ en ik beken/ dat ik niet weet/ waar ze uitmondt.'

 

 (vertaald door Bart Vonck en uitgegeven door Perdu, 2015)