Snuif

 Over koorts en hoest heb ik weinig gelezen. Denkelijk omdat wie koorts heeft en hoest niet schrijft. Het hoofd wil naar beneden, maar eenmaal neergelegd wordt de hoest dwingend, want die alleen kan de slijmprop verwijderen.

 Lijkt het, maar ben je de ene prop kwijt - na veel moeite er vat op te krijgen - dan lokt de vrijkomende ruimte in de luchtpijp de volgende uit. Zo word je een met het mechaniek van het strottenhoofd, je wordt je strottenhoofd. Tot er opeens rust intreedt. Weldadig, je kunt ademen, bevrijd van veel. De wereld heeft zich vergroot, je kunt zien, zelfs een waterglas vastpakken. De nies komt dan als een verademing. Opeens begrijp ik de 18de-eeuwers met hun snuifjes.

 Maar nu moet er weer gehoest worden. Dit is een koppig exemplaar dat zich terugtrekt maar niet echt verdwijnt.

 De driehoekige pepermuntjes doen goed, want van de antihoest Noscapect mag ik niet te veel. En de boel mag ook niet vastslaan. Hoe lang dit gaat duren? Dokter bellen? Mijn oudoom Joop Visser (we schelen een generatie maar zijn even oud) zei het bondig, twee weken zonder dokter, veertien dagen met.