Spijkers

 Dit schilderij vond ik, in het zicht van de Luther-viering, morgen 31 oktober aanstaande wordt herdacht wat op dit schilderij van Jan Bartentsz. Muyckens staat afgebeeld. Dat datum dat Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaat (het kunnen afkopen van je zonden dat de Roomse kerk toes­tond) in 1517 aan de deur van de slotkerk in Witten­berg spij­kerde.

 Spijkerde? In Duitsland, waar je vanouds ofwel Katholisch of Evangelisch (Luthers) bent bestaat een eeuwenlange discussie over Luthers spijkerpartij. Muyckens vond hem in 1643 ongeloofwaardig, noemde zijn doek ''een droom' en liet Luther de kerkdeur met een onwaarschijnlijk grote ganzenveer beschrijven (95 stellingen ja, maar dan moet die veer wel meters lang geweest zijn, waar vind je zo'n gans?

 Maar goed, 'Vom Ablass' wordt geschreven terwijl vriend Melanchton en zijn kameraden van de universiteit toekijken. (een grote inktpot zie ik nergens). En hoe de tekst aan de kerkdeur zal komen is onduidelijk.

Spijkers? Ik zie er de spijkers waarmee Christus aan het kruis werd genageld in terug, al werd Luther geen martelaar.

En ach, die aflaat is toch altijd blijven bestaan.

Het goede doel wacht overal.