Vlieg

 Vanmorgen de eerste vlieg op mijn bord. Hij at aandachtig een stukje appel, tenmiste iets dat op de plaats van een partje appel had gelegen, zoals vliegen dat kunnen, met twee pootjes welopgevoed hapjes naar het bekje brengend. Leek het nu maar zo of veegde hij met een pootje zijn bekje ook af?

 Hij liet zich door niets storen, de wereld bestond uit hem en mij. Hij maakte de wereld kleiner - of juist groter - en mijn toekijkende hoofd afzichtelijk.

 De vlieg trok zich nergens wat van aan. Zijn tafelmanieren waren indrukwekkend.

 Een vlieg als podiumpersonage ken ik verder alleen uit een voorstelling van Victor Borge, de Deense ontwrichter van het klassieke pianospel.

 Middenin zijn voorstelling landt er opeens een vlieg op de lezenaar van zijn Steinway. Hij wuift hem weg. Pas als de vlieg later terugkeert en zijn hoofd omcirkelt improviseert hij: 'That's that same fly, I guess he can't find the airport.'

 Dat grapje bleef in de show. Als mimische act, ook zonder vlieg. En de schilderkunst? Een vlieg van Albrecht Durer ken ik niet. Deze is van wie?