Vorsten

 Heel zoetjes glijden we - wie dat ook mogen zijn - weg in een nieuw soort Renaissance. Dat ontdek ik lezend in Het boek van de hoveling van Baldassare Castiglione (1528), geschreven aan het hof van de Gonzaga's in Mantova.

 Waar ik kwam kijken op een dag dat alle luiken open waren voor een grote schoonmaak zodat je over het water kon uitzien en alle schilderijen in het licht hingen.

 En nu lees ik hoe het toegaat aan het hof van de goudverslaafde vorst Trump, met welke nieuwe gunstelingen hij zich omringt, hoe hij in zijn almacht aarzelt tussen oorlog of niet. En over de verwoede strijd aan het Britse hof, waar hertog Johnson zich omhoogvecht in de volksgunst.

 Castiglione: 'Aangezien vandaag de dag de vorsten zozeer zijn bedorven door hun slechte gewoonten en door hun onwetendheid en ongerechtvaardigde zelfoverschatting, en aangezien het zo moeilijk is hun inzicht te geven in de waarheid en hen tot deugd aan te zetten, en aangezien de mensen  met leugens en vleierij en meer van dergelijke kwalijke manieren trachten bij vorsten in de gunst te komen...'. Etc. Vertaald door Anton Haakman.

 Als een verstandig man als chancellor (minister van financiën) Philip Hammond zegt dat een Brexit zonder akkoord met de EU erg nadelig is, maakt dat geen indruk op Boris of het Engelse publiek. Die horen liever wat anders.

 De almachtige, vorstelijke regeerstijl wint veld, van Xi Jinping tot Erdogan en Poetin. Veel goud!