Zelffelicitaties

 'Omdat je het waard bent' heet de bijdrage van Marja Pruis aan de serie 'Nieuw licht'. Ondertitel 'Nieuw licht op eigenliefde'. Een boekje gebouwd op de Maximen van La Rochefoucauld (1613-1680).

 Na een opvoeding waarin - van vaderskant - alles wat op eigenliefde leek consequent werd afgebroken blijf ik nieuwsgierig naar het verschijnsel. En koester wantrouwen als ik het waarneem bij anderen en mezelf. Natuurlijk moet ik - waar vandaan? - iets ervan vergaren, anders leefde ik niet meer.

 Dit is een tijd van ongegeneerde zelffelicitaties. Waarin elke bescheidenheid 'vals' heet en kinderen worden opgevoed in zelfbewieroking. Het begon met termen als 'vakantie vieren' en uit je dak gaan. Waarom? 'Omdat je het waard bent natuurlijk'.

 Marja Pruis  heeft er net als ik nooit aan kunnen wennen: 'Soms heb ik het idee dat ik van ver kom. Alsof nu een ander soort mores heerst dan waarmee ik ben opgegroeid, en ik me iedere keer over weerzin, schrik of angst moet heen zetten om me in de wereld van nu te begeven.' En ik hoor weer de reactie van mijn vader toen ik blij thuiskwam mijn eerste cabaretoptreden: 'Denk nu niet meteen dat het wat is.'

 Geen ouder zou het nu nog in z'n hoofd halen. Kinderen zijn geniale, kleine heiligen. Avond aan avond brengt de televisie golven van zelffelicitatie. Pruis: 'Is het waar? Is de mens meer van zichzelf gaan houden En mocht dat zo zijn, is dat dan niet vooral goed nieuws?'

 Waarna deze vraag over de menselijke soort rijst : 'Is hij zichzelf zo belangrijk gaan vinden dat hij er niet bepaald aangenamer gezelschap op wordt?' La Rochefoucauld wist er wel raad mee.

Tags: