Fik Meijer in zijn werkkamer aan de UvA, hoog boven de Spuistraat.
Plato (420-390 v. Chr.)

Vreemd volk

Hoeveel 'vreemd' kan een beschaving verdragen? Die vraag komt op na lezing van 'Vreemd volk', Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld' van Fik Meijer.Een vreemdelingenprobleem bestond in het oude Athene en Rome niet, hoewel er veel vreemdelingen waren waar ook vaak gedonder mee was. Het verschil met nu is: men kende het begrip probleem niet. Woorden als integratie en segregatie evenmin. Xenofobie is een neo-Grieks woord dat pas opduikt in 1926.

Hoe werkt het? Een onbekende die mijn kamer binnenkomt moet van alle kanten bekeken worden. Daarna kan hij worden ingeklaard en kan de aandacht worden verplaatst naar het volgende ongewone. Lukt het niet dan houdt zo'n bezoeker aandacht vast die betere gebruikt kan worden en dat is hinderlijk. In de hele klassieke filosofie komt zo'n gedachtegang niet voor. De bestaande orde is 'natuurlijk' en 'door de goden gegeven'. De fameuze Griekse en Romeinse filosofen hadden over vreemdelingen ongeveer de gedachten van Filip de Winter. Bij Plato en Aristoteles was het 'eigen volk eerst', net als bij Cicero en Seneca. De verschillen tussen arm en rijk, bevoorrecht of niet, waren van de goden gegeven. En zo is het eigenlijk nog. Plato vertolkt de gangbare mening in Athene dat alle niet-Grieken van nature onderdanig zijn, omdat ze intelligentie ontberen en inferieur en lachwekkend zijn. Het is of ik mijn oma hoor praten. Plato leeft. Hij woont in Rotterdam. Maandag 19 februari in de Avonden een gesprek met Fik Meijer