mijn moeder (links) met haar nichtje..  
m'n tante links en de Pier voluit.. Engelse stijl.

Pier

De site van Scalarchives brengt een verzameling foto's van de Engelse wandelpieren. Maar wat ik mis onze eigen Scheveningse pier. Die van nu (gebouwd in 1959) had een voorganger. Dit 'Wandelhoofd Koningin Wilhelmina' dateerde van 1901. Isaac Israels heeft hem geschilderd, Louis Davids bezong hem..

 In de Tweede Wereldoorlog verdween hij. Scheveningen was vanaf 1942 ontvolkt 'Sperrgebiet' omdat de bezetters de geallieerde invasie hier vreesden. Allevier mijn grootouders hebben moeten verhuizen. Op 26 maart 1943 brak brand uit in de rotonde van de pier, daarna sloopten de Duitsers de resten.
 

 Hier wat de Scalarchives missen: de enige Nederlande Pier begin jaren dertig, mijn moeder, mijn tante Bé en hun nichtje Maddy (die in de oorlog het zwarte schaap van de familie werd omdat ze met Duitse officieren uitging). De matrozenpakjestijd..