Gevaren

 Dominique, de hoofdpersoon van 'De kleine miezerige god' leert haar cliënten in een dagcentrum hoe ze hun leven 'heel kunnen denken'. Maar er zijn moeilijke gevallen, zoals de vrouw die de gevaren die haar omringen geen seconde uit het oog mag verliezen.

 'Het is dat ik verplicht ben me in elk gevaar in te leven. Er is een vereist aantal gedachten, een vereist aantal zorgen. Dat is mijn straf, dat is het lijden. Dat ik mij daar steeds weer in moet inleven. Het is het verplichte gedachtenpatroon dat bij elk plan, elke voorgenomen handeling, elke beslissing doorlopen moet worden. Niet om zo het gevaar af te zweren, want ik weet dat er geen gevaar is. Als ik naar de bakker ga. Als ik de deur achter me sluit. Dat weet ik, ik ben niet gek. Mij hoef je niet te vertellen dat er geen gevaar is. Mijn enige probleem is dat ik voel dat er een straf boven mijn hoofd hangt als ik onbezonnen te werk ga. Zolang ik mij consequent in gedachten in doodsangst begeef, word ik gespaard.'

 Toen Dominique de vrouw toch domweg had gevraagd wáár ze dan bang voor was, had de vrouw tegen haar geschreeuwd: 'Daar Gaat Het Niet Om! Er is geen gevaar! Waar het om gaat ...' en ze was haar verhandeling van voor af aan begonnen.' Dominique begrijpt dan dat ze verknocht is aan haar hersenspinsels waarin er maar één de spelregels bepaalt: zijzelf. Zo kondigt zich het onheil aan.

 Maandagavond na 21.00 is Esther te horen in de Avonden.

Esther Gerritsen
Beluister fragment