Pikorde

Een dreigend woord, waarvan ik de Engelse versie 'pecking order' vaak vol walging heb horen uitspreken door de dichter Louis Lehmann. Hij was er tegen.Het ging hem dan natuurlijk over menselijke pikordes. Louis heeft er ook wel eens het woord over gevoerd voor de VPRO-microfoon. Nu is de boekenweek, en speciaal het Boekenbal, bij uitstek een gelegenheid waarbij de literaire pikorde wordt bevestigd.

 In zijn boekje 'De mol en andere dierenzkv's' schrijft A.L.Snijders er ook over. Hij woont op het land en heeft veel verstand van dieren, geen fabeldieren, echte. 
Hij heeft altijd kippen gehad, ik kan getuigen, hij bracht als hij kwam voorlezen voor de radio altijd eieren voor me mee. En zo lees je bij hem hoe je kippen hebt in soorten, en hoe, als je die bij elkaar zet in één hok, het mechanisme van de pikorde onverbiddelijk in werking treedt.
Vreemdelingen, nieuwkomers worden uitgestoten.
Een haan regeert tot hij door een van zijn zoons wordt verjaagd of doodgepikt.