Johanna en Ferdinand

Johanna

 Bordewijk-Roepman (1892-1971) was componiste en getrouwd met de schrijver Ferdinand B.. Ze hadden twee kinderen, Robert en Nina. De dochter heb ik eens geïnterviewd over haar vader (1984), in een laantje in Wassenaar. Zelden zo dronken geworden (sherry).Ze schetste oa. hoe haar ouders als ze uit school kwam verdiept zaten in componeren en schrijven. Moeder achter de piano, vader met een schriftje op z'n knieën, in de huiskamer in het Bezuidenhout. Stil zijn dus. Ferdinand en Johanna werkten echt samen. Zij las zijn teksten na en hij - hij kon muziek lezen - gaf commentaar op haar composities. Bij twee muziekstukken schreef hij teksten. In de jaren vijftig is haar werk in Europa en de Verenigde Staten veel uitgevoerd.

 Maandag jl. sprak ik de neerlandici Elly Kamp - die bezig is met een dubbelbiografie van het echtpaar - en Wieneke 't Hoen - die een herdruk van Bordewijks magistrale schoolroman 'Bint' bezorgde, 75 jaar na de eerste verschijning.
De Bordewijks hechtten zozeer aan hun 'privacy' dat een eerdere biografie van de schrijver mislukte puur door gebrek aan informatie. Nu is dat anders. Schoondochter Gunilla leeft nog en zij vertelt en geeft vrij. 
Zo komt het dat er komende vrijdag een Bordewijkmiddag is in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, gewijd aan het echtpaar. 

Tags: